Accounting.Az ilə Audit xidmətləri

Audit xidmətləri accounting.az
Ümumi

Auditdə təminat xidmətləri (assurance services) nədir?

Təminat xidmətləri (Assurance Services) maliyyə hesabatlarının normativ tələblərə uyğunluğunun müstəqil, obyektiv qiymətləndirilməsini təmin edən audit fəaliyyətləridir. Qərarların qəbul edilməsi zamanı istifadə edilən informasiyaların etibarlığını artırmaq üçün həyata keçirilir. Məqsəd rəhbərliyi, tənzimləyici qurumları maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünə,  əməliyyatların qaydalara uyğun həyata keçirildiyinə əmin etməkdir. Etibarlılığın təminatı audit yoxlaması zamanı  müəyyən edilir. Azərbaycanda audit kompaniyaları (audit companies in Azerbaijan) ,yaxud sərbəst auditorlar belə xidmətlərin geniş çeşidini təklif edir.   

Biz audit xidmətlərini necə həyata keçiririk?  

 • Sizi rahat məkanda yerləşən ofisimizdə qarşılayıb, armudu stəkanda çaya qonaq edirik
 • Şərtləri müzakirə edib razılaşırıq və müqavilə bağlayırıq
 • Müqavilə üzrə bizdən asılı olanları icra edir, keyfiyyətli audit xidmətləri göstəririk
 • Görülmüş işlər barədə sifarişçiyə hesabat verir, audit rəyi hazırlayırıq
 • Razılaşdırdığımız qiymətdən əlavə haqq tələb etmirik, hər hansı bəhanə axtarmırıq

Bakıda audit kompaniyaları (audit companies in Baku) sizə fərqli qiymətlər təklif edə bilər. ”Accounting.az” konsaltinq şirkətinin audit xidmətləri üçün təklif etdiyi qiymətlər sərfəlidir, müzakirəyə açıqdır. Qiymətlər hər bir sifariş üçün fərdi qaydada, işin həcmi və auditə sərf edilən ümumi vaxt əsasında formalaşır. 

Müəssisələrdə könüllü yaxud məcburi audit aparıla bilər. Könüllü audit müəssisə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə, məcburi audit Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun aparılır. Azərbaycanda audit kompaniyaları (audit companies in Azerbaijan)bunların hər ikisini həyata keçirir.

Bakıda auditor xidmətləri bazarında etibarlı tərəfdaş  “Accounting.az” konsaltinq şirkəti sizə aşağıdakı auditi xidmətlərini təklif edir. 

Bizim audit xidmətlərinin əsas məqsədi:

 • etibarlı uçot sisteminin yaradılması;
 • idarəetmə mexanizmlərinin qurulması
 • vergi orqanları ilə münasibətlərin qurulmasıdır.

Xidmətlərin çeşidi ilə daha yaxından tanış olmaq üçün +99412 310 09 29  yaxud  +99412 598 37 98  nömrələrinə zəng edin. Görüş təyin edib Bakıda, rahat məkanda yerləşən ofisimizdə auditor xidmətləri ilə bağlı məsələləri bir stəkan çay içərək müzakirə edək!

Təklif edilən audit xidmətlərinin mahiyyəti 

Bakıda audit kompaniyaları (audit companies in Baku) müxtəlif xidmətlər təklif edə bilər. Biz müştərinin konkret tələb və istəklərini nəzərə alınaraq müəssisədə mühasibat, vergi və kadr sənədlərinin auditini həyata keçirilə bilərik. “Accounting.az” konsaltinq şirkəti məlumatların, maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünə əminliyi artıran təminat xidmətləri (assurance services) ilə  yanaşı, vergi və mühasibat uçotu qanunvericiliyinin bütün aspektləri üzrə şifahi və yazılı məsləhət (advisory ) verir. 

Mühasibat auditi zamanı:

 • mühasibat uçotu qeydlərinin, ilkin sənədlərin tamlığı araşdırılır;
 • onların formalaşdırılması düzgünlüyü  təftiş edilir;
 • maliyyə hesabatları məlumatlarının etibarlılığını yoxlanılır;
 • bütün nəticələr audit hesabatında hərtərəfli əks olunur. 

Bizim auditorlar habelə Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən mühasibat (maliyyə)  hesabatlarının auditini keçirir, uyğunluğu təsdiqi edən zəruri auditor rəyi hazırlayırlar. 

“Accounting.az” tərəfindən aparılan mühasibat uçotunun kompleks auditi tək maliyyə hesabatlarını təsdiqləmir,  həm də vergitutma bazasının hesablanması, bəyannamələrin doldurulması düzgünlüyünü yoxlamaqla  vergi risklərini müəyyən etmək, onları aradan qaldırmaqda baza rolunu oynayır. 

Vergi uçotunun auditi aşağıdakı hallarda zəruridir:

 • şirkət fəaliyyət növünü dəyişdikdə yaxud yenidən təşkil edildikdə;
 • şirkətin rəhbərliyi, o cümlədən baş mühasib dəyişdirildikdə;
 • şirkət vergi rejimlərini birləşdirdirdikdə;
 • uçotun optimallaşdırılması yolları axtarıldıqda;
 • mühasibat uçotunu yoxlamaq, vergi risklərini aradan qaldıraraq lazım gəldikdə;
 • müvafiq qurumlar  tez-tez sorğular verir yaxud yoxlama planlaşdırdıqda;
 • vergi yoxlamalarına hazırlıq prosesində.

Vergi auditinin aparılma tezliyi müəssisədaxili nəzarət sistemindən, müəssisənin mühasibat və vergi mütəxəssislərin peşəkarlığından, sənəd dövriyyəsindən, qanunvericiliyin dəyişkənliyindən asılıdır. Bunlardan birində “zəif bənd ” varsa, vergi uçotunun auditi mənfi təsirlərin qarşısını almağa kömək edəcəkdir.

Kadr sənədlərinin qaydada olmaması əməkdaşlarla məhkəmə çəkişmələri, tənzimləyici qurumlar (əmək müfəttişləri, vergi orqanları, digərlər) tərəfindən cərimələr, müxtəlif sanksiyalar deməkdir.

Azərbaycan audit kompaniyaları (audit companies in Azerbaijan) sırasında özünəməxsus yerə malik “Accounting.Az” konsaltinq şirkəti sərfəli qiymətlə:

 • sizin müəssisədə kadr sənədlərinin auditini həyata keçirəcək;
 • kadr kargüzarlığının mövcud qanunvericiliyə, şirkətin daxili tələblərinə uyğunluğunu yoxlayacaq;
 • kadr sənədlərinin vəziyyətinin tam mənzərəsini təsvir edəcək;
 • sizi cərimələr, sanksiyalardan qoruyacaq, maliyyə itkilərinin qarşısını alacaqdır.    

Peşəkar ekspertlərimiz kadr sənədlərinin auditini aparacaq, aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması, problemlərin həlli və risklərin azaldılması üçün praktiki tövsiyə verəcəklər. 

“Geriyə zəng” xidmətini sifariş edin yaxud WhatsApp-a  (+99450 225 82 05) yazın. Sizinlə biz əlaqə saxlayaq, görüş təyin edək. Hər görüş gələcək əməkdaşlığın təməlidir!

 

Üstünlüklərimiz

Bakıda audit kompaniyaları (audit companies in Baku) və sərbəst auditorları kifayət qədərdir. Why us?

Çünki:

 • Audit, konsaltinq, vergi mübahisələri, məqalə və seminarların hazırlanması sahəsində geniş təcrübə sayəsində auditorlarımız qanunvericilikdəki son dəyişikliklərdən həmişə xəbərdardırlar;
 • Kadr sənədlərinin auditi təkcə problemlərin yox, həm də həll yollarının tapılmasına istiqamətlənib. Bizim audit rəyi müəyyən edilmiş problemlərin optimal şəkildə aradan qaldırılmasına yönəlmiş konkret tövsiyələrdən ibarət olacaqdır;
 • Auditor şəxsən sizə məsləhət verəcək, lazımi düzəlişləri vaxtında etməyə kömək edib, suallara cavablandıracaqdır.  

Auditin sonunda müştəriyə:

 • hesabatların bütün istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuş;
 • mühasibat (maliyyə) hesabatlarının etibarlılığına dair peşəkar rəyi özündə əks etdirən;
 • rəsmi sənəd sayılan audit hesabatı təqdim olunur.

Bizimlə qısa ünsiyyət:

 • sərfəli qiyməti təsdiq etməyə;
 • fərdi istəkləri nəzərə almaq;
 • bizim üstünlüklərimizə əmin olmağa sizə imkan verəcək.

Sizə necə kömək edəcəyik?

 • Biz sizə kompleks audit xidməti təqdim edirik;
 • Maliyyə proseslərinin, maliyyə hesabatlarının analitik qiymətləndirilməsini, balans maddələrinin yoxlanmasını müntəzəm nəzərdən keçirilməklə təminat xidmətləri (assurance services) təklif edirik:
 • İnformasiya risklərini azaltmaqla rahatlıq səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə faktlar haqqında müstəqil, obyektiv haqqında məlumat veririk.

Bizim Əlaqə” səhifəmizə keçid alın, sizin problemləri müzakirə edək, hər birimizə sərfəli şərtlərlə əməkdaşlığın əsasını qoyaq.

whatsapp