Denetim hizmetleri

Bakü'de denetim hizmetleri
Hizmet

Denetimde güvence hizmetleri (assurance services) nelerdir?

Güvence hizmetleri (Assurance Services), finansal tabloların düzenleyici gerekliliklere uygunluğunun bağımsız, objektif değerlendirmesini sağlayan denetim faaliyetleridir. Karar verme sırasında kullanılan bilgilerin güvenilirliğini artırmak için yapılır. Amaç, mali tabloların doğruluğu ve işlemlerin kurallara uygun olarak yürütüldüğü konusunda yönetim ve düzenleyici kurumlara güvence vermektir. Güvenilirlik güvencesi denetim sırasında belirlenir. Azerbaycan’daki denetim şirketleri veya bağımsız denetçiler bu tür çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Denetim hizmetlerini nasıl gerçekleştiriyoruz?

 • Sizleri konforlu bir mekanda bulunan ofisimize bekler, incebelli bardakta çaya davet ederiz.
 • Şartları tartışıb ortak karara varır ve bir sözleşme imzalarız
 • Sözleşmenin bize bağlayan kısımlarını hayata geçirir, kaliteli denetim hizmetleri sunarız.
 • Yapılan iş hakkında müşteriye rapor verir, denetim görüşü hazırlarız
 • Kararlaştırılan fiyattan ek ücret talep etmiyoruz, mazeret sunmuyoruz.

Bakü’deki denetim şirketleri size farklı fiyatlar sunabilir. “Accounting.az” danışmanlık firmasının denetim hizmetleri için sunduğu fiyatlar uygun fiyatlı ve tartışmaya açıktır. Fiyatlar, işin hacmine ve denetim için harcanan toplam süreye göre her sipariş için ayrı-ayrı oluşturulur.

İşletmelerde gönüllü veya zorunlu denetimler yapılabilir. İşletme yönetiminin inisiyatifinde gönüllü denetim yapılır, ülkenin mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak zorunlu denetim yapılır. Azerbaycan’daki denetim şirketleri bunların her ikisini de gerçekleştirmektedir.

Bakü’de denetçi hizmetleri pazarında güvenilir bir ortak olan “Accounting.az” danışmanlık şirketi size aşağıdaki denetim hizmetlerini sunmaktadır.

– muhasebe denetimi;

– vergi denetimi;

– personel belgelerinin denetimi.

Denetim hizmetlerimizin temel amacı:

 • güvenilir bir muhasebe sistemi oluşturmak;
 • yönetim mekanizmalarının kurulması
 • Vergi makamları ile ilişkiler kurmak.

Hizmet yelpazesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için +99412 310 09 29 veya +99412 598 37 98 numaralı telefonu arayın. Randevu alın ve Bakü’de rahat bir mekanda bulunan ofisimizde bir fincan çay eşliğinde denetçi hizmetleri ile ilgili konuları tartışalım!

Sunulan denetim hizmetlerinin niteliği

Bakü’deki denetim şirketleri çeşitli hizmetler sunabilir. Müşterinin özel ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak işletmedeki muhasebe, vergi ve personel belgelerini denetleyebiliriz. “Accounting.az” danışmanlık şirketi, veri ve finansal raporların bütünlüğüne olan güveni artıran güvence hizmetlerinin yanı sıra, vergi ve muhasebe mevzuatının tüm yönleriyle ilgili sözlü ve yazılı tavsiyelerde bulunur.

Muhasebe denetimi sırasında:

 • muhasebe kayıtlarının ve birincil belgelerin eksiksizliği incelenir;
 • onların hazırlanmasının doğruluğu kontrol edilir;
 • mali tablo verilerinin güvenilirliği kontrol edilir;
 • tüm sonuçlar denetim raporuna kapsamlı bir şekilde yansıtılır.

Denetçilerimiz ayrıca Uluslararası Denetim Standartlarına dayalı muhasebe (finansal) raporlarını denetler ve uygunluğu teyit eden gerekli denetçi raporu hazırlar.

“Accounting.az” tarafından yürütülen kapsamlı muhasebe denetimi, yalnızca mali tabloları onaylamakla kalmaz, aynı zamanda vergi matrahının hesaplanmasını, beyannamelerin doldurulmasının doğruluğunu kontrol ederek vergi risklerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için bir temel oluşturur.

Vergi muhasebesinin denetimi aşağıdaki durumlarda gereklidir:

– şirket faaliyet türünü değiştirdiğinde veya yeniden yapılandırıldığında;

– baş muhasebeci de dahil olmak üzere şirketin yönetimi değiştiğinde;

– şirket vergi rejimlerini birleştirdiğinde;

– muhasebeyi optimize etmenin yollarını aranırken;

– muhasebeyi kontrol etmek, gerekirse vergi risklerini ortadan kaldırmak gerektiğinde;

– ilgili kurumlar sık ​​sık talepte bulunduğunda veya teftiş planladığında;

– vergi denetimlerine hazırlanma sürecinde.

Vergi denetiminin yapılma sıklığı, işletmenin iç kontrol sistemine, işletmenin muhasebe ve vergi uzmanlarının profesyonelliğine, belge dolaşımına ve mevzuattaki değişikliklere bağlıdır. Bunlardan birinde “zayıf bir nokta” varsa, vergi muhasebesi denetimi olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Düzensiz personel belgeleri, çalışanlarla ilgili davalar düzenleyici kurumlar (iş müfettişleri, vergi makamları, diğerleri) tarafından , para cezaları ve çeşitli yaptırımlar anlamına gelir.

Azerbaycan denetim şirketleri arasındabenzersiz bir yere sahip olan “Accounting.Az” danışmanlık şirketi uygun fiyata:

 • İşletmenizdeki personel belgelerinin denetimini yapacak;
 • Personel dairesinin mevcut mevzuata ve şirketin iç gereksinimlerine uygunluğunu kontrol edecek;
 • Personel belgelerinin durumunu tam olarak tasvir edecek;
 • Sizi para cezalarından, yaptırımlardan koruyacak, maddi kayıpları önleyecektir.

Profesyonel uzmanlarımız personel belgelerinin denetimini yapacak, tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmak, sorunları çözmek ve riskleri azaltmak için pratik önerilerde bulunacaktır.

“Geri ara” hizmetini sipariş edin veya WhatsApp’a yazın (+99450 225 82 05). Sizinle iletişime geçip randevu ayarlayacağız. Her toplantı gelecekteki işbirliğinin temelidir!

Avantajlarımız

Bakü’de yeterli sayıda denetim şirketi ve bağımsız denetçi bulunmaktadır. Peki neden biz?

Çünkü:

 • Denetçilerimiz denetim, danışmanlık, vergi uyuşmazlıkları, makale ve seminer hazırlama konularındaki geniş deneyimi sayesinde mevzuattaki en son değişikliklerden her zaman haberdardır;
 • Personel belgelerinin denetimi sadece sorunları değil, aynı zamanda çözümleri de bulmayı amaçlar. Denetim görüşümüz, belirlenen sorunların en iyi şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan direkt tavsiyelerden oluşacaktır;
 • Denetçi size bizzat tavsiyede bulunacak, gerekli düzeltmeleri zamanında yapmanıza yardımcı olacak ve sorularınızı cevaplayacaktır.

Denetimin sonunda müşteriye:

– tüm rapor kullanıcıları için tasarlanmış;

– muhasebe (finansal) raporlarının güvenilirliği hakkında profesyonel bir görüş içeren;

– Resmi bir belge olan denetim raporu sunulur.

Bizimle kısa iletişim:

– uygun fiyatı onaylamaya;

– bireysel istekleri göz önünde bulundurmaya;

– avantajlarımızdan emin olmanıza imkan sağlayacaktır.

Nasıl yardım edeceğiz?

– Size kapsamlı bir denetim hizmeti sunuyoruz;

– Mali süreçlerin analitik değerlendirmesinin, mali tabloların, bakiye kalemlerinin doğrulanmasının düzenli olarak gözden geçirilmesiyle güvence hizmetleri sunuyoruz:

– Data risklerini azaltarak bir rahatlık düzeyi sağlamak için gerçekler hakkında bağımsız, objektif bilgiler sağlarız.

“İletişim” sayfamıza tıklayın, sorunlarınızı tartışalım, her birimiz için uygun koşullarda işbirliğinin temelini oluşturalım.

Ek sorularınıza cevap almak istiyorsanız numaralarımızı aramanızı öneririz.

+994502258205 
+994123100929
+994125983798

whatsapp