Personel muhasebesi hizmetleri

Personel muhasebesi hizmetleri
Hizmet

Personel kayıtları nasıl doğru tutulur

Personel muhasebesini doğru bir şekilde yapabilmek için sürekli değişen iş mevzuatını bilmek, personel yönetimi ilkelerini anlamak, istihdam ve iş sözleşmelerinin feshi kurallarının inceliklerini anlamak ve otomatik personel data sistemlerinde çalışabilmek gerekir. 

Ayrıca, personel yönetimindeki hatalar para cezalarına ve davalara yol açabilir. Bu nedenle işveren, personel belgelerinin hazırlanmasında dikkatli davranmalı ve doğru kararlar vermelidir.

“Accounting.az” danışmanlık şirketinin Azerbaycan`da dış kaynak piyasasında uzun yıllardır müşterilerine sunduğu personel hizmetleri, sadece personel muhasebesinin doğruluğunu değil, aynı zamanda olası sorunların önlenmesini de sağlar. Profesyonellerimiz, iş mevzuatındaki tüm değişiklikleri sürekli olarak izlemektedir ve çalışma ilişkileri konusunda size çeşitli tavsiyelerde bulunmaya her zaman hazırdır.

Personel operasyonlarını dış kaynakdan temin ederek aşağıdakilerden tasarruf edebilirsiniz:

– maaş giderleri;

– işyeri giderleri ; (kişisel bilgisayar, mobilya, kırtasiye, ofis kiralama);

– insan kaynakları çalışanlarının mesleki harcamaları: yeniden eğitim, seminerler ve kurslar, abonelikler vb.

Dış kaynak kullanımı çerçevesinde personel hizmetlerinin sağlanması sırasında, müşteri belgeleri tutmaktan sorumludur, yani uzmanlarımız personel belgelerini (iş sözleşmeleri, iş emrleri, yerel standart düzenlemeler vb.), özlük dosyası vb. derler ve daha sonra kalıcı depolama için müşteriye teslim eder. Belgelerin saklanması ve daha fazla işlenmesi için “Accounting.az” danışmanlık şirketinin çalışanlarına danışabilirsiniz (düzenli müşteriler için – ücretsiz).

Ek sorularınıza cevap almak istiyorsanız numaralarımızı aramanızı öneririz.

+994502258205 
+994123100929
+994125983798

Personel hizmetlerimize neler dahildir?

 • Personel muhasebesinin kurulması

İşinize yeni başladıysanız veya ilk çalışanınızı işe alan bireysel bir girişimciyseniz, hemen profesyonellere yönelmek ve doğru personel muhasebesini kurmak daha iyidir.

Personel muhasebesinin kanunla sıkı bir şekilde düzenlendiğini unutmayınız, aynen gelir muhasebesi gibi onun dayapılması zorunludur. Aksi takdirde, ali makamların para cezalarına ve yaptırımlarına hazır olun.

Şirketiniz halihazırda faaliyet gösteriyorsa, ancak net bir personel muhasebesi sistemi yoksa, ihlaller mümkünse – bu durumda, önce personel muhasebesi denetimi yapılacak, personel belgelerinin durumu ve güvenilirliği değerlendirilecek, hatalar tanımlanacaktır. Bir sonraki adım, tüm eksikliklerin geçerli standartlara göre giderilmesi, personel muhasebesinin belirlenmiş kurallar çerçevesinde düzenlenmesi olacaktır.

Biz, faaliyetleri ve personeli ne olursa olsun, hem şirketler hem de bireysel girişimciler için personel muhasebesi kurulması hizmetleri sunuyoruz.

 “Accounting.az” danışmanlık şirketinin dış kaynak kullanımına dayalı personel muhasebesi kurulumu hizmeti, sizi tam zamanlı bir uzman tutma ve ona aylık maaş ödeme ihtiyacından kurtaracaktır. Ayrıca, çalışanlarınızın iş sorunlarıyla ilgili taleplerini çözmek için harcadığınız zaman ve maliyetleriniz önemli ölçüde azalacaktır.

 • Personel muhasebesi

 Hizmete neler dahildir?

 1. Belge kayıt sistemi üzerinde çalışma yapılması
 2. Personel yönetimi
 3. İşletme içinde yerel normatif kuralların hazırlanması

Dış kaynak kullanımı çerçevesinde personel muhasebesi hizmetinin sonuçları:

 • Ülkenin İş Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin gereklerine uygun olarak şirketinizde doğru personel kayıtlarının tutulması;
 • İstihdamın, transferlerin ve iş sözleşmesinin feshinin zamanında kaydı (müşteri bilgileri zamanında gönderdiğinde);
 • İşverenin, çalışanların, İş Müfettişliğinin ve diğer devlet organlarının taleplerinden korunması.

Personel muhasebesinin dış kaynağa verilmesi işe alım, iş sözleşmesi işlemlerinin elektronik kaydı, personel belgelerinin işlenmesi, işten çıkarma, transfer vb. sizi personel muhasebesi ile zaman kaybetmekten kurtaracak, kaynakları ana faaliyete yönlendirmenizi sağlayacaktır. Bu görevleri üstlenmeye hazırız. Yalnızca ilgili bilgileri sağlamanız yeter.

Lütfen bir “geri ara” siparişi verin veya WhatsApp’tan (+99450 225 82 05) bize yazın ve randevu belirleyelim. İK muhasebenizde bize güvenin, zamanınızı ve paranızı asıl işinize odaklayın.

 • Personel hesaplamaları

İş Kanunu, vergi ve stopaj mevzuatına göre çalışanlara ücret hesaplamak kolay bir muhasebe alanı değildir. Personel ile hesaplaşmaları yapmak yöneticilerden yüksek profesyonellik ve deneyim gerektirir.

Maaş bordrosu da dahil olmak üzere muhasebeyi dış kaynağa, yani bu alanda uzmanlaşmış bir dış danışmanlık şirketine vermek, şirket içi muhasebe hizmetini genişletmeden sorunu çözmenin yaygın ve etkili bir yoludur.

Maaş bordrosunda dış kaynak kullanımı, hem küçük işletmeler, hem de büyük şirketler tarafından eşit derecede etkili bir şekilde kullanılabilir.

10 yılı aşkın bir süredir, “Accounting.az” danışmanlık şirketi Bakü’de bordro hizmeti de dahil olmak üzere personel muhasebesi için dış kaynak hizmeti sunmaktadır. Hizmet, kompleks muhasebe hizmetleri şeklinde veya ayrı bir hizmet türü olarak personel hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanır.

 • İş güvenliği

Azerbaycan mevzuatı, iş güvenliği alanında işletmeler ve yöneticileri için yüksek gereksinimler belirlemektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında güvenli çalışma hakkı (Madde 35) ve işverenlerin güvenli çalışma koşullarını sağlama yükümlülükleri İş Kanunu’nda (Madde 215) düzenlenmiştir.

Bu alandaki ihlaller, şirketin faaliyetinin durdurulmasına, yetkililerin cezalandırılmasına kadar idari ve cezai sorumluluğa yol açmaktadır.

 “Accounting.az” danışmanlık şirketi size iş güvenliği hizmetinin dış kaynak kullanımını sunar. Hizmet aşağıdakileri içerir:

 • İşletmenin iş güvenliği hizmeti veya iş güvenliği müfettişinin görev ve işlevlerini yerine getirmek. İlk durumda, 50’den fazla çalışanı olan işletmelerden, ikinci durumda ise 50’den az çalışanı olan işletmelerden bahsediyoruz;
 • İş güvenliği alanında danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. Çalışanlarımız, sizi ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreden sorumlu çalışanlarınızı mevcut yasal gereklilikler hakkında tavsiyelerde bulunacak ve değişiklikler hakkında sizi derhal bilgilendirecektir.
 • İş kanunu ihlallerini ve çalışma koşullarının normatif yasal düzenlemelere uygunsuzluğunu tespit etmek için bir dış denetim kullanmak.

Personel hizmetlerinin fiyatını size uygun herhangi bir şekilde hesaplamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

whatsapp