Əmək qanunvericiliyi

İşçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması üzrə sənədləşmələr, onlara əmək haqqının hesablanması istənilən müəssisənin xüsusi diqqət ayırdığı sahələrdən biridir. Kadr işinin düzgün qurulması, maaşların hesablanmasıının düzgünlüyü işçini işə cəlb edən, həvəsləndirən əsas amillərdəndir. Eyni zamanda kadr kargüzarlığının düzgün aparılması, əmək haqqının hesablanması qaydalarına əməl edilməsi sizi cərimə və sanksiyalardan mühafizə edər. Aşağıda təklif olunan kurslarımız mühasiblərdə bu bacarıqların təkmilləşdirilməsinə yönəlib.

Əmək qanunvericiliyi haqqında ən yaxşı kurslar Bakıda!

whatsapp