Kompüter mühasibatlıqda

Bu gün mühasibatlığı informasiya texnologiyalarsız, mühasibi kompütersiz təsəvvür etmək çətindir. Kompüter maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında, uçot cədvəllərin tərtib edilməsində, mühasiblər, vergi mütəxəssisləri arasında ünsiyyətin qurulmasında geniş istifadə olunur. İşgüzar ünsiyyətdə elektron vasitələrdən istifadə hər bir mühasibin bilməli olduğu köməkçi vasitələrdən biridir. İstənilən təkrar olunan hesablamalarda (məsələn, əmək haqqının hesablanması) EXCEL-in imkanları əvəzedilməzdir. Bizim kursları seçin, zamanın tələbindən geri qalmayın.

whatsapp