Müəssisələrin ləğvi

Müəssisələrin ləğvi onların qeydiyyatından qat-qat çətin və yorucu prosesdir. Hər bir hüquqşünas şirkətin ləğv olunması üçün lazım olan biliyə malik deyil. Müəssisələrin ləğvi məsələsi borc və digər səbəblərdən yarana bilər. Hansı səbəbdən yaranmasından asılı olmayaraq Accounting.Az-ın çoxillik təcrübəyə malik hüquqşünasları müəssisələrin ləğvi məsələsini qısa zaman ərzində və tam hüquq çərçivəsində həll etməyi sizə təklif edirlər. Şirkətin ləğv olunmasını mütəxəssislərə etibar etməklə çox sərfəli qiymətlərlə ən qısa zaman kəsiyində problemlərdən qurtulacaqsınız