İşçi heyətlə hesablaşmalar

İşçi heyəti üzrə hesablaşmaları etibarlı tərəfdaşla aparın

Əməkhaqqı hesablanmasının autsorsinqi

İşçilərlə hesablaşmalar müxtəlif istiqamətləri əhatə edir. Buraya əmək haqqı, məzuniyyətlər, təzminatlar üzrə hesablaşmaları nümunə göstərmək olar.  

Əmək Məcəlləsi, vergi və tutulmalara dair qanunvericiliyə uyğun işçilərə əmək haqqının hesablanması mühasibat uçotunun heç də asan sahəsi deyil. İşçi heyəti ilə hesablaşmaların aparılması icraçılardan yüksək peşəkarlıq, təcrübə tələb edir. 

İşçi heyəti ilə hesablaşmaların, o cümlədən əmək haqqının hesablanması işlərinin autsorsinqə, yəni bu sahədə ixtisaslaşmış kənar konsaltinq şirkətinə verilməsi, problemi müəssisədaxili mühasibat xidmətini genişləndirmədən həll etməyin geniş yayılmış, effektiv bir yoldur.

Əmək haqqı hesablanması autsorsinqindən həm kiçik müəssisələr, həm də böyük şirkətlər eyni dərəcədə səmərəli istifadə edilə bilər.

10 ildən artıqdır ki, “Accounting.az” konsaltinq şirkəti Bakıda işçi heyəti üzrə hesablaşmaların, o cümlədən əmək haqqı hesablaması xidmətinin  autsorsinqini təklif edir. Xidmət kompleks mühasibat uçotu xidmətləri şəklində yaxud ayrıca xidmət növü kimi kadr xidmətlərinin tərkibində aparılır. 

Bizim +99412 310 09 29  yaxud  +99412 598 37 98  nömrələrinə zəng etsəniz əməkdaşlıq şərtlərini müzakirə edə bilərik.

Biz yeni müştərilərə həmişə şadıq, işin sifarişi mexanizmi, xidmətin dəyəri barədə razılaşma prosesində yaranan bütün suallara operativ cavab verməyə hazırıq. 

Əgər zəng edə bilmirsinizsə yaxud mütəxəssisimizin sizin üçün əlverişli vaxtda zəng etməsini istəyirsinizsə zəng sifariş edə bilərsiniz.

WhatsApp-a  (+99450 225 82 05) yazın yaxud  “Geriyə zəng” xidmətindən istifadə edin. Biz sizə zəng edə bilərik.

Daxili mühasibatlığa nisbətən autsorsinqin üstünlükləri

 • Maddi məsuliyyətin ötürülməsi – əməkdaşlığa xitam verilsə belə, təqdim olunan hesabatlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Bizim səhvlərə görə tətbiq edilən cərimələri ödəyirik.
 • Davamlı fəaliyyət – sizə bir mütəxəssis deyil, peşəkarlar komandası xidmət göstərir. Xidməti fasiləsiz həyata keçiririk. 
 • Yüksək xidmət keyfiyyəti – biz mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarına, habelə yerli qanunvericiliyə uyğun işləyirik.
 • Əmək haqqı hesablanması prosesində məlumatlarının məxfiliyi – işçilərinizin gəlir məlumatlarını məxfi saxlayırıq. İşçilərlə hesablaşmalar, həmçinin ödəmələr haqqında informasiya qanunauyğun formada qorunur. Məlumatlara girişi yalnız səlahiyyətli şəxslərə təmin edirik.
 • Elektron sənəd dövriyyəsi – əməkdaşlarımız tapşırıqlarını uzaqdan həll edirlər: onlayn mühasibatlıqdan,  elektron şəxsi kabinetdə istifadə edilir, elektron imzalarla imzalanılır.

Xidmətə nələr daxildir?

 1. Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsi, digər qanunvericilik aktlarına uyğun işçilərə əmək haqqının, təzminatların və sair ödənişlərin hesablanması;
 2. Fiziki şəxslərin gəlirindən vergilərin, sosial fondlara ayırmaların, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun başqa ödənişlərinin hesablanması;
 3. Hesabatların formalaşması – hesablaşma-ödəniş cədvəli, xəstəlik vərəqələrinə, ezamiyyələrə görə təhtəlhesab şəxslərə görə hesabatlar, bank (kassa) ödəniş cədvəli, vergilər üzrə icmal hesabat; 
 4. Əmək haqqı vərəqələrinin çapı, işçilərə, onların etibarlı şəxslərinə təqdimatı,  e-poçt ünvanlarına göndərilməsi;
 5. Fiziki şəxslərini  gəlirlərinin, vergi və digər tutulmaların köçürülməsi məqsədi ilə bank fayllarının hazırlanması, onların bank-müştəri sisteminə yüklənməsi;
 6. İşçilərlə müxtəlif hesablaşmalar, o cümlədən əmək haqqı müxabirləşmlərin mühasibat proqramlarına işləmək üçün faylların hazırlanması (1C, ERP, onlayn –mühasibat və sair);
 7. Vergi, məcburi dövlət sosial sığortası (pensiya fondu), icbari tibbi, dövlət sığorta komitəsi, digər məcburi hesabat formalarının hazırlanması, təqdimatı;
 8. Kameral, səyyar və digər yoxlamalar zamanı tənzimləyici orqanlarla qarşılıqlı əlaqəyə dəstək.

İşçi heyəti üzrə xidmətlərin autsorsinqi  qanuni çərçivədə, tam məxfilik şəraitində, operativ şəkildə həyata keçirilir. Əmək haqqı hesablanması cədvəlləri, hesabatlar müştərinin istəyi ilə azərbaycan dili ilə yanaşı, həm rus, həm də ingilis dilində təqdim oluna bilər. 

Outsorsinq xidmətlərinin qiyməti sizin müraciətinizdən sonra fərdi qaydada aparılır.

Xidməti sifariş etmək, həmçinin daha ətraflı məlumat üçün ”Əlaqə” səhifəmizə keçid almaq kifayətdir.

whatsapp