Əməyin mühafizəsi

Əməyin mühafizəsi xidmətinin autsorinqi

Əməyin mühafizəsinin tənzimləyən hüquqi aktlar

Azərbaycan qanunvericiliyi əməyin mühafizəsi sahəsində müəssisələrə, onların rəhbərlərinə yüksək tələblər müəyyən edir. Təhlükəsiz əmək hüququ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında (maddə 35), işəgötürənlərin təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək öhdəlikləri  Əmək Məcəlləsində (maddə 215) təsbit edilib. 

Bu sahədə pozuntular şirkətin fəaliyyətinin dayandırılmasına, vəzifəli şəxslərin cəzalandırılmasına qədər inzibati və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. 

Təşkilatda təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması qanunvericilik normalarına riayət etməklə yanaşı, işçilərin gözündə şirkətin imicini qaldırır, uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətini təmin edir. 

Əməyin mühafizəsi tədbirləri həm şirkətin özü tərəfindən, həm də əməyin mühafizəsi üzrə autsorsing xidmətləri göstərən şirkətin cəlb edilməsi ilə həyata keçirilə bilər.

“Accounting.az” konsaltinq şirkəti sizə əməyin mühafizəsi xidmətinin autsorsinqini təklif edir.

Bizim +99412 310 09 29  yaxud  +99412 598 37 98  nömrələ rinə zəng etsəniz, autsorsinq əsaslı xidmətlərimizin geniş çeşidi ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz.

Əməyin mühafizəsi autsorsingi nədir və nə üçün lazımdır

İşçilərin sayı 50-dən çox olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi xidmətinin yaradılması məcburidir. Əməyin mühafizəsi işlərinin həcmi o qədər də böyük olmayan kiçik müəssisələrdə  əməyin mühafizəsi işinin təşkilində autsorsinqdən istifadənin iki danılmaz üstünlüyü var:

  1. İxtisaslaşmış kənar mütəxəssislərin xidmətləri, əməyin mühafizəsi üzrə tam ştatlı ixtisaslı mütəxəssisin işindən daha ucuzdur. Belə mütəxəssis: 
  • sizə metodiki dəstək göstərəcək;
  • qabaqcıl təcrübələr təqdim edəcək;
  • operativ məsləhətləşmə üçün hər zaman yanınızda olacaq.

Eyni zamanda kənar mütəxəssis sizin müəssisədə əməyin mühafizəsini tam təmin etmək üçün öz iş vaxtının bir hissəsini sərf edir və ödənişi buna görə edirsiniz. 

  1. Əvəzçilik əsasında işləyən daxili əməkdaş autsorsinqlə eyni məbləğə başa gələ bilər. O,  çox güman ki, əməyin mühafizəsi məsələlərində zəif məlumatlı bir işçi (çox vaxt kadrlar üzrə əməkdaş yaxud mühasib) olacaq. Lakin həmin işçi öz əsas vəzifəsi ilə kifayət yüklənmişdir, onun üçün əməyin mühafizəsi ikinci dərəcəlidir. Bu vəziyyətdə, sizi Dövlət Əmək Müfəttişliyinin və digər dövlət tənzimləyici orqanlarının iddialarından qoruyan əməyin mühafizəsi sisteminun qurulması çətindir, bu isə cərimələrlə yanaşı, məhkəmə çəkişmələri, hətta cinayət məsuliyyəti deməkdir.

Əgər zəng edə bilmirsinizsə, WhatsApp-a  (+99450 225 82 05) yazın yaxud  “Geriyə zəng” xidmətindən istifadə edin. Biz sizə zəng edə bilərik.

Biz sizə nə təklif edirik?

  • Müəssisənin əməyin mühafizəsi xidmətinin yaxud əməyin mühafizəsi müfəttişinin vəzifə və funksiyalarının yerinə yetirilməsi. Birinci halda söhbət ştatı 50 nəfərdən çox olan müəssisələrdən, ikinci də isə işçilərin sayı 50 nəfərdən az olan müəssisələrdən gedir;
  • Əməyin mühafizəsi sahəsində məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi. Əməkdaşlarımız sizə və SƏTƏM-ə cavabdeh olan əməkdaşlarınıza mövcud qanuni tələblər barədə məsləhət verəcək və dəyişikliklər barədə sizi operativ məlumatlandıracaqlar. 
  • Əmək məcəlləsi üzrə pozuntularını və əmək şəraitinin normativ hüquqi aktlara uyğunsuzluğunu aşkar etmək üçün kənar auditdən istifadə.

“Accounting.az” konsaltinq şirkəti autsorsinq xidmətlərinin icrası zamanı cavabdeh şəxslər üçün əməyin mühafizəsinə dair vəzifə təlimatı hazırlayır, iş yerlərinin attestasiyasını aparır, əməyin normalaşdırılmasını həyata keçirir. Həmçinin kollektiv müqavilənin tərtibi, razılaşdırılması, qəbulu prosesini də bizim peşəkarlara həvalə edə bilərsiniz.

Xidmət müqavilə əsasında aparılır, qiymətlər fərdidir, sifariş ediləcək işin həcmindən asılıdır. 

Xidməti sifariş etmək, xidmətin baza qiymətini dəqiqləşdirmək üçün ”Əlaqə” səhifəmizə keçid almaq kifayətdir.

 

whatsapp