Azar Qənbərov

Vergilər üzrə müstəqil ekspert/təlimçi

Vergi auditi, daxili audit sahəsində çoxillik təcrübəyə malikdir.

UNEC-də və Bakı Mühəndislik Universitetində «Vergilər və vergitutma», «Vergi inzibatçılığı», «Vergi Müqavilələri», «Vergi auditi», «Vergi planlaşdırılması», «Rəqəmsal iqtisadiyyat və vergiqoyma» fənlərini tədris edir. Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair 50-dən artıq məqalənin müəllifidir.

Peşəkar Mühasib Sertifikat imtahanını hər iki sektorunu müvəffəqiyyətlə vermişdir.

Azərbaycanda bir ilk kimi həyata keçirilən  mənfəət vergisinin SAP ERP sistemində avtomatlaşdırılması, vergi uçotu ilə maya dəyərinin, gəlir- xərclərin uçotunun, eləcə də vergi registrlərinin düzgün formalaşması layihəsinin rəhbəridir.

whatsapp