Xidmətlərin dəyəri

Mühasibat uçotu Standartları
Vergi tutma sistemi
Sənəd və ya Əməliyyat dövriyyəsi
 • 20
 • 40
 • 70
 • 120
 • 180
 • 240
 • 350
 • Daha çox
 
Əməkdaşların sayı
 • 1-2
 • 3-5
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Daha çox
 
 
 
Əlavə xərclər
Fəaliyyət Novu
Mülkiyyət növü
Əməliyyatların mürəkkəbliyi və Müqavilə Növu
Mühasibat uçotunun ayrı ayrı aparılmasını tələb edən fəaliyyət növləri
CƏMİ:
 
AZN./aylıq.*
 

Xidmətin Dəyəri təxmini hesablanmışdır

Hər bir müəssisənin əməliyyatları fərqlidir. Xidmətin dəqiq dəyərinin müəyyən edilməsi üçün, Sizin sənədlərin ilkin baxışı və təhlili həyata keçirilməlidir. İlkin təhlil ödənişsizdir.