Kadr kargüzarlığı

“Kadr kargüzarlığının əsasları” kursu

Kadr kargüzarlığının mahiyyəti  

Respublikamızın ərazisində yaşayan hər bir şəxsin AR Konstitusiyasında təsbit edilmiş əmək hüququ vardır. İşə qəbul olunan şəxslər əmək qanunvericiliyi sistemi ilə tənzimlənən əmək münasibətlərinə daxil olunurlar.  İşə qəbul edilmiş hər bir işçi müəssisənin kadrları, insan resursları hesab edilir. Müəssisələrdə kadrlarla işin təşkili, kadr kargüzarlığının aparılması ilə bir qayda olaraq, kadrlar şöbəsi məşğul olur. Amma bir çox halda, əsasən də, kiçik müəssisələrdə bu iş mühasibat işçisinə həvalə edilir. Eyni zamanda, müəssisədə insan resursları ilə məşğul olan müvafiq struktur vahidi olsa belə, mühasibatlıqda əməkdaşlar üzrə müəyyən kadr uçotu işləri aparılır. 

“Accounting.az” konsaltinq şirkəti tərəfindən təklif edilən “Kadr kargüzarlığının əsasları” kursu dinləyiciləri müəssisələrdə kadr kargüzarlığının tələblərinə uyğun aparılması qaydaları ilə tanış edir.

Tədris müddətində siz əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, İş vaxtının rejimi, İstirahət vaxtının müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsi, əmək haqqının müəyyən edilməsi kimi istiqamətlərdə layihələr hazırlayacaq, gördüyünüz işlərin  portfoliosunu yaradacaqsınız.

Kursdan kimlər faydalana bilər?

 • müəssisə rəhbərləri;
 • fərdi sahibkar;
 • kadr xidmətinin əməkdaşları;
 • kadr kargüzarlığını aparan mühasiblər;
 • yeni baslayanlar, tələbələr;
 • kadr kargüzarlığı məsələlərində bacarıqlarını artırmaq istəyən hər kəs.

Bakıda autsorsinq bazarının təcrübəli iştirakçısı “Accounting.az”-ın  işçi heyəti peşəkar mütəxəssislərdən formalaşıb. Bizim əməkdaşlar sizə mühasibat, vergi, kadr uçotunun müxtəlif sahələrində peşəkar mütəxəssis kimi yetişməyinizdə dəstək olacaqlar. 

Təlimin nəticəsi

“Kadr kargüzarlığının əsasları” kursunun sonunda siz, işə qəbuldan tutmuş işdən çıxarılana qədər əmək münasibətlərini rəsmiləşdirməyi, kadr sənədlərini tərtib etməyi, kadr sənədlərinin saxlanmasına olan tələbləri öyrənəcəksiniz. Siz:

 • əmək müqaviləsi bağlayacaq yaxud xitam verəcək, kadrların kargüzarlığının əsaslarını mənimsəyəcək;
 • əməkdaş axtarışı, seçim, uyğunlaşma, təcrübəçi ilə iş, insan resurslarının hazırlanması kimi işləri biləcək;
 • kadrlar üzrə mütəxəssisi kimi işləyə yaxud mühasib kimi işləyərək kadr mütəxəssisinin işini də aparmağı bacaracaq;
 • iş və istirahət vaxtını, əmək haqqını müəyyən edəcəksiniz.

Kursun mövzuları aşağıdakı kimi qruplaşdırılıb: 

 • işəgötürənin məcburi lokal normativ hüquqi aktları; 
 • kadr uçotunun aparılması zamanı şəxsi məlumatların mühafizəsinin təşkili;
 • işə qəbul və onun rəsmiləşdirilməsi;
 • iş vaxtının rejimi;
 • istirahət vaxtının müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsi;
 • işçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi;
 • kadr təminatı;
 • əmək haqqının müəyyən edilməsi və ödənilməsi.

Kursun ətraflı proqramı ilə aşağıdakı keçidlərdən tanış ola bilərsiniz:

Necə? Nə vaxt? Harada? Kim?

“Kadr kargüzarlığının əsasları” kursu hazırlanma mərhələsindədir. Saytımızı izləyin! 

Bizim digər kurslarla tanış olmaq üçün şəxsən müraciət edə bilərsiniz. Ofisimiz Bakıda rahat məkanda yerləşir. Ünavanımız:  Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza 2.

Digər əlaqə vasitələrindən də istifadə etmək olar.

Kursun proqramı

İşəgötürənin məcburi lokal normativ hüquqi aktları

 • Ümumi anlayışlar.
 • LNHA-nın hazırlanma mərhələləri. Işçilərin onlarla tanışlıq üsulları.
 • Ştat cədvəli.
 • Əmək haqqı üzrə daxili intizam qaydaları və LNHA.
 • Şəxsi məlumatlar və məzuniyyət cədvəli üzrə əsasnamə.

Kadr uçotunun aparılması zamanı şəxsi məlumatların mühafizəsinin təşkili

 • Ümumi müddəalar
 • Məsul şəxsin təyin edilməsi
 • Şəxsi məlumatların emalı haqqında Əsasnamə
 • Xüsusi səlahiyyətli şəxslərin məlumatlara giriş icazəsi
 • Şəxsi məlumatların emalı üçün razılıq
 • Məsuliyyət

İşə qəbul və onun rəsmiləşdirilməsi

 • İşə qəbulun hüquqi əsasları.
 • İşə qəbul üçün tələb olunan sənədlər, LNHA ilə tanışlıq
 • İşçinin diskvalifikasiya olub olmadığın yoxlanması.
 • Keçmiş dövlət qulluqçusu və ya bələdiyyə işçisi ilə TD-nin bağlanması.
 • Əmək müqaviləsinin rəsmiləşməsinə tələblər.
 • Əmək müqaviləsinin məzmunu.
 • İşə qəbul qaydası.
 • Əmək müqaviləsinin elektron qeydiyyatı
 • Əmək kitabçasında qeydlərin aparılması.
 • Mühasibatlıqda işçinin şəxsi uçot vərəqinin doldurulması

İş vaxtının rejimi 

 • İş vaxtının növləri
 • İş vaxtının müəyyən edilməsi
 • Müəyyən edilmiş iş vaxtından əlavə işə cəlb edilmə

İstirahət vaxtının müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsi

 • Ümumi müddəalar.
 • Gün ərzində fasilələr. Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti
 • Həftə sonları və qeyri-iş günlərində işə cəlb olunma.
 • Əlilliyi olan uşaqlara qulluq üçün əlavə istirahət günləri.
 • Qan və ya qan komponentlərini pulsuz (əvəzsiz)  verildiyi günlər (donorluq günləri ) üçün təzminatlar.
 • Körpəni qidalandırmaq üçün fasilələr.

İşçilərin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

 • İşçinin təşəbbüsü ilə
 • Tərəflərin razılığı əsasında 
 • Müddətinin başa çatması ilə əlaqədar
 • İşəgötürənin təşəbbüsü ilə

Kadr təminatı

 • Kadrlara ehtiyacın müəyyən edilməsi
 • Kadrların axtarışı və seçimi
 • Kadrların uyğunlaşması

Əmək haqqının müəyyən edilməsi və ödənilməsi

 • Normativ baza
 • Əmək haqqının ödənilməsi qaydası, yeri və müddəti
 • Əmək haqqının ödənilməməsinə görə məsuliyyət

Bizimlə əlaqə:
+994502258205 
+994123100929
+994125983798

whatsapp