icon
140

Services

icon
12

Courses

icon
4

Dildə xidmət

icon
130

Clients

About us

We are a consulting company with many years of experience in the accounting services area

"Accounting.Az" team consists of the professionals that never forget the growth of your company depends on you. Accounting, tax, personnel accounting experts, auditor that involved in execution of services are the best in the region. Our accounting courses is held by trainers that have teaching skills. Their privilege, experience, competence guarantee qualitive services.

Our working philosophy is simple - doing what is possible, all the time. In this process:

  • icon
    We assist in the organization of accounting
  • icon
    We save your time, resources, and money!
  • icon
    We support economic development of your activity!

It is easy to find us, ''Accounting.Az'' that registered as an accounting service provider company in Baku, is located in a convenient place.

We can create foundation for future cooperations together. Call us, if you want to get any answers about accounting, audit, tax, personnel, law services, and courses in Azerbaijan we offer. We are here with initial free meeting, and sustainable telephone support.

Contact us

Blog posts

Our experiences, the work we do and the articles written by our collaborators for those who are new to this business.

Practical declaration and report preparation course Tax returns and reports filing has always been and…

September 12, 2022

Accounting course in Baku for beginners One of the most demanded professions is accountant today.…

Companies are interested in increasing their competitiveness and market shares. Sometimes internal resources and personal…

Registration and cancellation of entrepreneurship According to the Azerbaijan legislation, any economic activity must be…

How to conduct personnel accounting correctly? To conduct personnel accounting correctly, it is necessary to…

September 11, 2022

How to conduct tax accounting?  In business entities, tax accounting can be conducted separately or…

Frequently asked questions

Frequently asked questions about us and answers

“Accounting”, “muhasibatlıq” azərbaycan sözünün ingilis dilində ifadəsidir. Adımız işimizi xarakterizə edir: bizim əsas fəaliyyətimiz mühasibat xidmətləridir, amma tək o deyil. Biz büdcəyə ödəmələr üzrə məsləhətlər verir, kadr uçotu işlərini həyata keçirir, bəyannamələr, maliyyə, statistika hesabatları tərtib edirik. Audit işlərini də mütəxəssislərimizə həvalə edə bilərsiniz. Tender sənədləri, patent və əmtəə nişanlarının alınması üçün müraciətlər, kreditə, zəmanətə görə bankların tələb etdiyi məlumatları hazırlayır, şirkət və fərdi sahibkarlıq qeydiyyatı, fəaliyyətin ləğvinə kömək edirik. Kvalifikasiyasını artırmaq istəyənləri də unutmamışıq – müxtəlif təyinatlı mühasibat kurslarımız onlar üçündür. Muhasibatlıq Bakida, regionlarda kompütersiz inkişaf edə bilməz. Excel, 1C: kurslarında informasiya texnologiyalarının muhasibat uçotuna tətbiq üsullarını öyrənmək olar.

Mühasibatlıq azərbaycan biznes mühitinin önəmli tərkib hissəsidir. İstənilən sahibkar, biznesinin həcmindən asılı olmayaraq, gündəlik uçotla məşğul olur. Hər dəfə əməliyyatları qeyd etdikdə, vergi sənədləri hazırladıqda, xərcləri planlaşdırdıqda muhasibat köməyə gəlir. Əgər biznesiniz yenidirsə, dövriyyəniz kiçikdirsə ştatda mühasib saxlamağa ehtiyac varmı? Yaxud böyük həcmli əməliyyatlar maliyyə risklərini nəzarətdə saxlamağı, muhasibat, vergi, kadr uçotunun daimi auditini tələb edirsə? Bizə müraciət edin! Təklif etdiyimiz xidmətlər paketi mühasibatlığın, maliyyə hesabatlığının, auditin, kadr uçotunun geniş spektrini əhatə edir.

Respublikamızda muhasibatlıq Baki uçot məktəbinin əsasında qurulub. Məhz buna görə əksər təlim-tədris mərkəzləri paytaxtda yerləşir. Amma mühasibatlıq Azərbaycanda regionların iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Regionlarda muhasibat sahəsində səriştələrini artırmaq istəyən uçot işçilərini nəzərə alaraq, “Accounting.Az” ənənəvi mühasibat kursları ilə yanaşı, onlayn tədris resursları hazırlayıb. “Muhasibat uçotu kursları”, “Mühasibat kargüzarlığı kursları” kimi spesifik kurslar, vergi növləri üzrə təlimlərlə birgə, onlayn seminarlar, ödənişsiz vebinarlar bilik və bacarıqlarını artırmaq istəyənlərə istiqamətlənib.

İlk öncə saytımızın məzmunu ilə tanış olun. Sizin mühasibatlığınız üçün zəruri xidmətləri, sizə lazım olan mühasibat kurslarını seçin. Seçimdə çətinlik çəksəniz, çəkinməyin, müraciət edin. Hərtərəfli dəstək göstərməyə hazır yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz sizə həvəslə kömək edər. Qiymətlərlə maraqlanın, onlar sərfəlidir, amma son deyil - muhasibat biznesin dilidir, mühasiblər isə dilin daşıyıcıları. Kim olmağımızdan asılı olmayaraq, sahibkar – mühasib yaxud öyrənən-öyrədən, hər birimiz biznesimizi inkişaf etdirmək, karyeramızı yüksəltmək istəyirik. Danışıb razılığa gələrik. “Accounting.Az” həmişə sizin biznesin yanındadır.